WARTA CHALLENGE Marathon&Half

Regulamin

1. Cel imprezy

WARTA CHALLENGE Marathon&Half to turniej składający się z cyklu pięciu imprez biegowych dających możliwość zarówno amatorom, jak i profesjonalnym zawodnikom ścigania się w długodystansowych, kameralnych biegach przełajowych, rozgrywanych na dystansach zbliżonych do maratońskiego i półmaratońskiego.  

Celem zawodów jest wyłonienie najszybszego zawodnika, zawodniczki lub drużyny w biegach oraz marszach Nordic Walking, podczas całego 5 etapowego cyklu.

Ponadto celami pośrednimi imprezy są: miłe i przyjemne spędzenie czasu w wyśmienitym towarzystwie, integracja oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród społeczności biegowej i ich rodzin, promocja i ochrona obszarów cennych przyrodniczo, krajobrazowo, turystycznie oraz zasobów kulturowych Wielkopolski.

2. Termin i miejsce

Pierwsza impreza z cyklu odbędzie się w sobotę 14 listopada 2020 roku, na leśnych duktach i ścieżkach lasów nadwarciańskich pomiędzy mostem w Biedrusku, a leśniczówką w Poznaniu-Naramowicach.

Centrum zawodów i biuro zawodów mieści się w Pałacu Biedrusko na ul. 1 maja 82, 62-003 Biedrusko. Start honorowy biegu o godzinie 9:55, start ostry o godzinie 10:00.

Kolejne terminy imprez:

bieg #2 - 12 grudnia 2020 r.

bieg #3 - 9 stycznia 2021 r.

bieg #4 - 6 lutego 2021 r.

bieg #5 - 6 marca 2021 r. Finał.

3. Organizator

SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej.

Komandor imprezy: Krzysztof Pilarski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.WartaChallenge.com, www.facebook.com/WartaChallenge

3.1 Współorganizator

Zespół Pałacowo-Parkowy Biedrusko w Biedrusku.

4. Zapisy, opłaty, zasady finansowania

• Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez internet lub jeśli nie zostanie wyczerpany limit miejsc w zapisach internetowych, osobiście w biurze zawodów.

• Zapisy on-line możliwe są na stronie www.wartachallenge.com oraz www.foxter-sport.pl. Liczba miejsc jest ograniczona (250).

• Uczestniczenie w zawodach możliwe jest wyłącznie po wniesieniu opłaty startowej:

 

UWAGA! PROMOCJA ABONAMENTOWA!

WARTA CHALLENGE Marathon&Half - zgłoszenie do całego cyklu-maraton (5 biegów- 476 zł ).

WARTA CHALLENGE Marathon&Half - zgłoszenie do całego cyklu –półmaraton lub marsz Nordic Walking (5 biegów/marszy NW- 436 zł ).

Promocja obowiązuje do dnia 9 grudnia 2020 roku do godziny 23:59 i nie łączy się z innymi promocjami. WAŻNE! Osoby korzystające z promocji, które opłacają abonament do startu w całym cyklu, zobowiązane są do rejestracji na każdy bieg z osobna, najpóźniej na dwa tygodnie przed poszczególnym biegiem, w przeciwnym razie nie będą znajdowały się na listach startowych poszczególnych biegów.


Opłata podstawowa (bez promocji):

Maraton - zgłoszenie do maratonu (jeden bieg)
Bieg #1  
- 119 zł płatne do 31.10.2020 r.
- 169 zł płatne od 01.11.2020 r. do 10.11.2020 r.
- 229 zł płatne w dniu zawodów.
Bieg #2
- 119 zł płatne do 28.11.2020 r.
- 169 zł płatne od 29.11.2020 r. do 09.12.2020 r.
- 229 zł płatne w dniu zawodów 
Bieg #3
- 119 zł płatne do 26.12.2020 r.
- 169 zł płatne od 27.12.2020 r. do 04.01.2021 r.
- 229 zł płatne w dniu zawodów.
Bieg #4
- 119 zł płatne do 23.01.2021 r.
- 169 zł płatne od 24.01.2021 r. do 03.02.2021 r.
- 229 zł płatne w dniu zawodów.
Bieg #5
- 119 zł płatne do 20.02.2021 r.
- 169 zł płatne od 21.02.2021 r. do 03.03.2021 r.
- 229 zł płatne w dniu zawodów.

Półmaraton –  zgłoszenie do półmaratonu, marszu Nordic Walking (jeden bieg/marsz NW)
Bieg #1
- 109 zł płatne do 31.10.2020 r.
- 159 zł płatne od 01.11.2020 r. do 10.11.2020 r.
- 219 zł płatne w dniu zawodów.
Bieg #2
- 109 zł płatne do 28.11.2020 r.
- 159 zł płatne od 29.11.2020 r. do 09.12.2020 r.
- 219 zł płatne w dniu zawodów.
Bieg #3
- 109 zł płatne do 26.12.2020 r.
- 159 zł płatne od 27.12.2020 r. do 04.01.2021 r.
- 219 zł płatne w dniu zawodów.
Bieg #4
- 109 zł płatne do 23.01.2021 r.
- 159 zł płatne od 24.01.2021 r. do 03.02.2021 r.
- 219 zł płatne w dniu zawodów.
Bieg #5
- 109 zł płatne do 20.02.2021 r.
- 159 zł płatne od 21.02.2021 r. do 03.02.2021 r.
- 219 zł płatne w dniu zawodów.

• Opłatę startową należy przelać na konto:

Nazwa (właściciel rachunku): SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej

Nr konta: 30 1020 4027 0000 1402 1293 7845 (PKO Bank Polski)

W tytule przelewu należy podać w zależności od zgłoszenia: Warta Challenge maraton/ półmaraton/ drużyna oraz imię i nazwisko lub w przypadku wpłaty zbiorczej, imiona i nazwiska uczestników.

• Wszystkie płatności są dokonywane tylko przelewem. W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zostać dokonane gotówką w dniu imprezy, w biurze zawodów. Deklarację dokonania opłat w dniu zawodów należy uzgodnić wcześniej z Komandorem zawodów. Biuro zawodów mieścić się będzie w Pałacu Biedrusko, które czynne będzie w dniu zawodów w godzinach od 7:45.do 9:30. Po tym czasie biuro zawodów zostanie zamknięte, a osoby, które nie dokonały wpłaty nie zostaną dopuszczone do biegu. W związku z tym uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie do biura zawodów.

• Uczestnicy podczas zapisów, deklarują czy biegną maraton, półmaraton, czy marsz Nordic Walking. Marsz Nordic Walking odbędzie się tylko na dystansie 21 km.

• Zgłoszenie musi zawierać nazwisko, imię zawodnika, płeć, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, klub sportowy lub nazwę drużyny (opcjonalnie) i dystans (42, 21, NW). Zgłoszenia bez dokonania opłaty startowej nie będą przyjmowane.


Nazwisko

Imię

Płeć

Rok urodzenia

Miejsce zamieszkania

Nazwa klubu/drużyny

Dystans

 

 

 

 

 

 

 

 

• Weryfikacja zawodników i odbiór pakietów oraz numeru startowego odbędzie się w biurze zawodów, bezpośrednio przed biegiem, od godz. 7:45 do godz. 9:30.

• Do biegu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby pełnoletnie.

• Wysyłając formularz, zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

• Zgłoszenia internetowe na listopadowy bieg będą przyjmowane do 10 listopada  2020 roku, do godziny 23:59. Zgłoszenia internetowe na kolejne biegi cyklu przyjmowane będą do środy (w styczniu do poniedziałku) poprzedzającej kolejny bieg, do godziny 23:59 tj. odpowiednio 09.12.2020, 04.01.2021, 03.02.2021, 03.03.2021r. Na zawodach obowiązuje limit biegaczy, który wynosi 250 osób.

• Zwroty wniesionej opłaty startowej są możliwe przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu organizatorów na następujących warunkach: 1) W przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 30 dni przed biegiem: zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł. 2) W przypadku rezygnacji ze startu w terminie do 14 dni przed biegiem: zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego. 3) W terminie krótszym niż 14 dni przed biegiem opłata jest bezzwrotna, a osoba, która zrezygnuje ze startu nie może ubiegać się o zwrot opłaty startowej, ani przenosić jej na innego uczestnika. 4) Zwroty wniesionej opłaty nie dotyczą promocji oraz jednorazowego zgłoszenia do całego cyklu (opłata abonamentowa).

• W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi: pamiątkowy numer startowy, medal pamiątkowy, kupon na ciepły posiłek do zrealizowania w Pałacu Biedrusko po ukończeniu biegu. Organizator w przypadku pozyskania sponsorów zastrzega sobie możliwość powiększenia pakietu startowego, o czym poinformuje uczestników zawodów stosowną aktualizacją regulaminu. 

• Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów (Pałac Biedrusko) w dniu biegu (sobota) w godzinach 7:45- 9:30. Pakiety startowe na kolejne biegi będą do odbioru odpowiednio w grudniu, styczniu i lutym.

• W biurze zawodów będą wydzielone osobne stanowiska do potwierdzenia zgłoszeń dokonanych przez internet oraz osobne do dokonania zapisów na miejscu.

• Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający tożsamość, koniecznie z datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać oświadczenie na liście startowej dot. m.in. zapoznania się z regulaminem, startu w imprezie na własne ryzyko i zgody na wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych.

• Numery startowe (i tym samym miejsca startowe) zostaną przydzielone według kolejności zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji pierwszego rzędu dla zawodników z grupy „Elita” oraz gości specjalnych.

• Na zawodach obowiązuje limit miejsc. W momencie zgłoszenia przez 250 osobę lista startowa zostaje zamknięta, o czym organizator poinformuje na stronie biegu. W związku z tym po wyczerpaniu puli miejsc startowych przez internet, nie będzie możliwe zapisanie się do biegu w dniu zawodów.

• Koszty uczestnictwa w turnieju oraz dojazdu pokrywają uczestnicy.

• Koszty zorganizowania i przeprowadzenia turnieju pokrywa organizator.

5. Harmonogram zawodów

1 bieg: sobota 14.11.2020 r.,

2 bieg: sobota 12.12.2020 r.

3 bieg: sobota 09.01.2021 r.

4 bieg: sobota 06.02.2021 r.

5 bieg: sobota 06.03.2021 r. Finał

7:45 - 9:30 odbiór pakietów startowych w biurze zawodów dla zawodników

9:55 - Start honorowy sprzed Pałacu

10:00 - Start ostry zawodów (dla osób biegnących bardziej rekreacyjnie, pokonujących trasę w czasie ponad 5 godzin (ale poniżej 7 godzin) start o godzinie 8:00)

11:20 - Przewidywana godzina wbiegnięcia na metę pierwszego zawodnika WARTA CHALLENGE Półmaraton

12:20 - Przewidywana godzina dojścia do mety pierwszego zawodnika WARTA CHALLENGE Półmaraton Nordic Walking

12:30 - Dekoracja zwycięzców WARTA CHALLENGE Półmaraton

13:00 - Przewidywana godzina wbiegnięcia na metę pierwszego zawodnika WARTA CHALLENGE Maraton

13:30 - Dekoracja zwycięzców WARTA CHALLENGE Półmaraton Nordic Walking

13:45 - Dekoracja zwycięzców WARTA CHALLENGE Maraton

14:00 - Gość specjalny, prelekcja pt. „Bieganie- moja pasja, moje życie", pokaz foto-video.

15:00 - Zamknięcie trasy biegu.

15:30 - Ogłoszenie nieoficjalnych wyników i ceremonia wręczenia nagród (po biegu finałowym w marcu).

16:00 - Zakończenie zawodów.

(Wyniki oficjalne zostaną opublikowane na stronie serwisu www w ciągu 48 godzin po zakończeniu zawodów).

• Ze względów technicznych, osoby, które nie odbiorą pakietów startowych do godziny 9:30 nie będą miały szansy wystartować.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub trasy biegu z uwagi na warunki pogodowe, albo z innej przyczyny. Decyzje taką organizator przekaże zawodnikom najpóźniej w momencie wydawania numerów startowych w dniu biegu rano i/lub odpowiednio w kolejnych zaplanowanych dniach zawodów w grudniu, styczniu, lutym, marcu.

6. Warunki uczestnictwa w zawodach

Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy, którzy spełnią następujące, podane poniżej warunki:

1. Ukończone 18 lat.

2. Zarejestrowanie się w oficjalnym serwisie internetowym zawodów lub na miejscu w biurze zawodów oraz wniesienie opłaty startowej.

3. Zgłoszenie się osobiście w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach.

4. Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie na liście startowej w biurze zawodów.

5. Posiadanie odpowiednio umieszczonego numeru startowego przekazanego przez organizatora w biurze zawodów, przez cały czas trwania zawodów (łącznie z ceremonią rozdania nagród).

6. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu, środków dopingujących, ani środków odurzających.

7. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych.

• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

• Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „Dzikich Kart” dla specjalnych gości zaproszonych do udziału w zawodach.

7. Podział na kategorie (osobne dla maratonu, półmaratonu, marszu Nordic Walking- nie dotyczy drużyn)

• Kobiety - OPEN

• Mężczyźni - OPEN

• Drużyny - OPEN

• Start wspólny - zawodnicy i zawodniczki zostaną ustawieni według numerów startowych (kolejność zgłoszeń) z zastrzeżeniem, że  zawodnicy Nordic Walking ze względów bezpieczeństwa zostaną ustawieni na końcu grupy biegaczy.

8. Trasa biegu, dystans

Biuro zawodów - miejsce startu/ mety: dziedziniec Pałacu w Biedrusku.

• Start honorowy sprzed Pałacu o 9:55.

• Trucht na start ostry wiedzie alejką parkową do dolnej bramy (uwaga: ślisko i nierówno!) ok. 300 m.

• Start ostry o 10:00 w prawo od bramy na początku drogi leśnej w okolicy mostu w Biedrusku - szlak rowerowy niebieski w stronę Poznania.

• Meta przed Pałacem po pokonaniu podbiegu wspomnianą alejką parkową (uwaga: ślisko i nierówno!).

Trasa

• Trasa na czas biegu będzie oznaczona taśmą biało-czerwoną.

• Większość trasy poprowadzono niebieskim szlakiem rowerowym Biedrusko – Poznań, na odcinku sprzed mostu w Biedrusku do Leśniczówki Naramowice (ul. Bożywoja, Poznań).

• Wykorzystano też większość ścieżki biegowej „Łysy Młyn”, od ok. 2 km do ok. 8 km ścieżki, czyli odcinek od asfaltu na dole ul. Generalskiej do asfaltu tejże ulicy na górze przed 8 km ścieżki.

• Trasa prowadzi duktami i ścieżkami leśnymi oraz zbiegiem na krótkim odcinku (600m) drogą asfaltową (ul. Generalska, Biedrusko).

• Nawierzchnia na sporych fragmentach będzie śliska i nierówna z uwagi na liście, kałuże, błoto – zależnie od warunków pogodowych.

• Trasa jest wymierzona licznikiem rowerowym i Garminem. Jak żadna trasa przełajowa, nie posiada atestu.

• Trasa półmaratonu to jedna pętla

Długość dystansu L = 21,3 km

Suma podbiegów TC = 110 m

Różnica poziomów HD = 44 m

Największy podbieg MC = 35 m (najdłuższy podbieg jest między 1,6 km a 2,6 km, więc ma długość 1 km i pokonuje 35 m co daje średnie nachylenie 3,5% w czasie podbiegu)

Oprócz biegaczy, na dystansie półmaratonu  startują zawodnicy Nordic Walking. 

• Trasa maratonu to dwie pętle

Druga pętla zaczyna się przy Pałacu, gdzie kończy się pętla pierwsza. Trasa długa to dodatkowo 21,6 km

 Długość dystansu L = 42,9km (czyli razem długość dwóch pętli)

Suma podbiegów TC = 220 m

Różnica poziomów HD = 44 m x 2

Największy podbieg MC = 35 m x2

• Link do mapki z trasą:

http://connect.garmin.com/

• Ewentualne dodatkowe przeszkody na trasie - szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie przed zawodami.

• Punkt z napojami i punkt żywieniowy będzie zlokalizowany na trasie przy nawrocie przed 10,8 km (przy Leśniczówce Naramowice) oraz za metą. Ciepłe posiłki będą wydawane po zawodach w punkcie zlokalizowanym przy miejscu wręczenia nagród (okolice startu) i/lub w Pałacu.

9. Limit czasowy, punkt kontrolny

Na trasie znajduje się jeden punkt kontrolny (przy nawrocie przed 10,8 km (przy Leśniczówce Naramowice), na którym spisywane będą numery zawodników. Zawodnik, który nie dotrze na punkt kontrolny i nie będzie spisany, nie zostanie sklasyfikowany. Punkt ten będzie czynny do godz. 14.00.

 Limit czasowy na cały bieg na dystansie maratonu dla biegaczy i sztafet oraz dla zawodników marszu Nordic Walking wynosi 5 godzin, a dla biegaczy na dystansie półmaratonu 3 godziny, więc zawodnicy, którzy dotrą do mety po godzinie 15:00 nie będą klasyfikowani.

Dla osób biegnących bardziej rekreacyjnie, pokonujących trasę w czasie ponad 5 godzin (ale poniżej 7 godzin) start o godzinie 8:00.

10. Postępowanie w razie nieukończenia zawodów

Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności, znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Numer kontaktowy do organizatora: tel. 602 198 835

11. Protesty

Protesty należy składać, wraz ze wszystkimi dowodami w formie pisemnej na adres mailowy Komandora imprezy w ciągu 8 godzin od ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Protesty rozstrzyga Komandor, a jego decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

12. Klasyfikacja

WARTA CHALLENGE Marathon&Half to turniej składający się z cyklu 5 imprez biegowych, na których prowadzona jest klasyfikacja generalna całego turnieju. Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej jest udział w co najmniej trzech z pięciu biegów w całym cyklu. Do klasyfikacji generalnej liczone są 3 najlepsze starty z 5 podczas całego turnieju. Do klasyfikacji drużynowej wymagany jest udział minimum 3 zawodników (maksymalnie 6), z czego co najmniej jeden startuje na innym, niż pozostali dystansie. Do wyniku łącznego drużyny, brane są trzy najlepsze czasy/miejsca na poszczególnych biegach i dystansach, punktowane jak w klasyfikacji generalnej. Zawodnicy tej samej drużyny, muszą podczas rejestracji podać IDENTYCZNĄ nazwę drużyny, biorąc pod uwagę wielkość liter i znaków w nazwie drużyny, w przeciwnym razie nie będą uznani za ten sam zespół drużynowy.

Klasyfikacja generalna prowadzona będzie dla poszczególnych kategorii i powstanie na podstawie przyznanych zawodnikowi/drużynie punktów zdobytych po trzech najlepszych biegach, zgodnie z zasadą: pierwsze miejsce- 1 pkt, drugie miejsce 2 pkt, trzecie miejsce 3 pkt… 100 miejsce- 100 pkt, itd.

Zawodnik/drużyna, który/a zdobędzie najmniejszą ilością punktów wygrywa cały cykl lub bieg. W sytuacji zdobycia przez zawodników/drużyny tej samej liczby punktów wygrywa zawodnik/drużyna, która uzyskał/a najlepszy łączny czas w 3 najlepszych biegach ogólnie z 5 biegów całego cyklu, nawet jeśli one nie punktują.

13. Nagrody: 

Organizator nagrodzi (poza medalami pamiątkowymi dla wszystkich uczestników) statuetkami po zakończeniu turnieju w poszczególnych kategoriach:

- Pierwszych trzech zawodników

- Pierwsze trzy zawodniczki

- Pierwsze trzy drużyny

Dodatkowo Zwycięzcy Turnieju otrzymają także nagrodę główną. Główną nagrodę stanowi voucher

- Możliwość wzięcia udziału w turnieju WARTA CHALLENGE Marathon&Half edycja 2021/2022 bez wnoszenia opłaty startowej.

- Wśród najlepszych biegaczy i biegaczek, którzy staną na finałowym podium maratońskim zostanie rozlosowana dodatkowa nagroda główna w postaci voucheru na wyjazd, pobyt oraz pakiet startowy w Tel Aviv Marathon 2022 w Izraelu. Fundatorem tej nagrody jest Biuro Podróży Logos Travel Marek Śliwka, organizator wypraw dookoła świata i wyjazdów w programie „Maratony na 7 kontynentów”. Uwaga- nagroda w przypadku przedłużania się sytuacji pandemicznej i braku możliwości jej realizacji, może nie być przyznana.

14. Organizator zapewnia:

• Elektroniczny pomiar czasu na mecie. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników odbywać się będzie na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).

• Na trasie biegu (co 10-11 km) punkty żywieniowe z napojami (woda, ciepła herbata, napój hipotoniczny lub izotoniczny) i energetycznym pożywieniem (cukier w kostkach, czekolada, ciasteczka owsiane, banany, bakalie) oraz umożliwia wystawienie własnych odżywek na punkcie żywieniowym przed pałacem, które uczestnicy oznaczą swoim numerem startowym. Punkt żywieniowy na trasie przy leśniczówce Naramowice zostanie otwarty o godzinie 10:30.

• Ciepłe napoje i posiłek po biegu w pałacowej restauracji.

• Medale dla wszystkich uczestników biegu.

• Upominki promocyjne oraz użytkowe produkty reklamowe dla wszystkich uczestników biegu.

• 2 szatnie i dwie łazienki z prysznicami w udostępnionych przez pałac dwóch pokojach gościnnych.

• Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej przebieralni oraz depozytu w biurze zawodów. Rzeczy z depozytu należy odebrać do godziny 15:30. Rzeczy nieodebrane zostaną przechowane przez organizatora do następnego biegu.

• Serwis fotograficzny z wydarzenia i oprawę muzyczną.

• Noclegi (za dodatkową opłatą i specjalnym rabatem w hotelu Pałacu Biedrusko).

15. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik Turnieju składa zgłoszenie i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas jakiegokolwiek etapu zawodów i informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Turnieju.

Uczestnik startując wyłącznie na własną odpowiedzialność ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Turnieju.

Organizator nie zapewnia na zawodach obsługi medycznej. 

Organizator zaleca Uczestnikom posiadanie sprawnego, naładowanego telefonu komórkowego w trakcie biegu, w celu utrzymania stałej łączności z organizatorem, w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy.  Numer kontaktowy organizatora tel. 602 198 835.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo oraz zachowanie wszelkich zasad fair play, zwłaszcza podczas startu masowego i wyprzedzania na trasie. Każdy uczestnik jest również zobowiązany do zachowania ładu i porządku oraz dbałości o mienie gospodarzy obiektów, na terenie których organizowany jest turniej oraz o mienie organizatora.  

Z uwagi na trasę biegu, przebiegającą po drogach i ścieżkach leśnych, ruch samochodowy może pojawić się sporadycznie.

Zawody będą rejestrowane przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w turnieju, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora turnieju oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach turnieju.

Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. Jeśli warunki pogodowe lub inne przyczyny utrudnią, ewentualnie nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów, przesunąć ich termin lub miejsce. Opłaty startowe nie są zwracane. Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie internetowym zawodów lub przedstawione uczestnikom w dniu zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Wszystkie sporne kwestie, nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora turnieju. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zgłoszenie się na turniej przez wiadomość e-mail, formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w biurze zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Komandorem- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: I. Administrator danych osobowych Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych oraz podmiot otrzymujący Twoje Dane Osobowe na zasadzie powierzenia od innych podmiotów, SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej z siedzibą w 62-004 Mielnie na ul. Akacjowej 11, posługująca się numerami REGON: 361347617, NIP: 7773248964, KRS: 0000554834, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, nad którą nadzór sprawuje właściwy minister ds. sportu i turystyki, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Z przedstawicielem Administratora danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. II. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: 1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług, 2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa, 4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji, 5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje, 6. realizowania obowiązków prawnych podmiotu SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej, a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przekazywania sprawozdań z bieżącej działalności na terenie kraju do właściwych organów administracji publicznej, 7. prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach bieżącej działalności i celach statystycznych badania satysfakcji klientów, 8. zgodności z ciążącym na nas obowiązku prawnym, np. związanym z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 9. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowość, klub sportowy, dane związane z wynikami w imprezie sportowej, wizerunek na zdjęciach i materiałach video będzie widoczna dla innych użytkowników strony internetowej oraz mediów społecznościowych – na listach startowych oraz wyników, galeriach i materiałach video publikowanych przez nas jako organizator imprez sportowych, w których bierzesz udział. III. Prawo do sprzeciwu 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. IV. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez: 1. okres przez jaki są świadczone usługi; 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora; 3. okres na jaki została udzielona zgoda; 4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); 5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. V. Odbiorcy danych Państwa dane mogą zostać przekazane: 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom; 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej zlecił np. prowadzenie postępowania; 4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne; 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5. prawo do przenoszenia danych; 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez SPORT CHALLENGE Fundację Wspierania Aktywności Fizycznej. Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być: 1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie rejestracyjnym zawodów; 2. brak możliwości śledzenia zapisów, wyników, relacji foto, video z organizowanych przez nas i prowadzonych wydarzeń; 3. brak możliwości korzystania z usług SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej lub udziału w organizowanej Imprezie Sportowej.