Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Zarządzania

Katedra Strategii Marketingowych

 

Szósta Ogólnopolska Konferencja Metodyczna

Partnerstwo i sieci relacji na rynku sportu

24-25 października 2018 r. sala 111, bud. A

 

 

Dzień pierwszy

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie

10.15 – 11.45 Sesja I

Budowa i zarządzanie siecią relacji partnerskich

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 13.45 Sesja II

Ekonomia współpracy na rynku sportu

13.45 – 14.45 Przerwa na lunch

14.45 – 16.15 Sesja III

Imprezy sportowe światowego formatu „od kuchni”

16.15 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 18.15 Panel dyskusyjny

Kluczowe czynniki sukcesu organizacji imprez biegowych

19.30 Kolacja integracyjna

Dzień drugi

Warsztaty strategiczne: Modelowanie relacji na rynku sportu z pozycji integratora sieci

9.30 – 11.00 Zajęcia warsztatowe - część 1

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Zajęcia warsztatowe - część 2

 

13.00 – 13.30 Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników