Program

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Zarządzania

Katedra Strategii Marketingowych

 

Piąta Ogólnopolska Konferencja Metodyczna

Rynek biegowy w Polsce. Stan i kierunki rozwoju

26-27 października 2017 r. sala 111, bud. A

 

 

Dzień pierwszy

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie

10.15 – 11.45 Sesja I

Model i struktura rynku biegowego w Polsce

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 13.45 Sesja II

Budowanie sieci relacji partnerskich na rynku biegowym

13.45 – 14.45 Przerwa na lunch

14.45 – 16.15 Sesja III

Alternatywne formy imprez biegowych: biegi ultra, górskie, cross country, survival

16.15 – 16.45 Przerwa kawowa

16.45 – 18.15 Panel dyskusyjny

Kierunki rozwoju rynku biegowego w Europie i w Polsce – wyzwania dla organizatorów biegów

19.30 Kolacja integracyjna

Dzień drugi

Warsztaty strategiczne: Zastosowanie koncepcji Customer Experience Management w organizacji imprez biegowych

9.30 – 11.00 Zajęcia warsztatowe - część 1

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Zajęcia warsztatowe - część 2

 

13.00 – 13.30 Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników